Zgłoś prace swoich uczniów na konkursy „Nakręć się”! Czekamy na osobiste wypowiedzi młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – etiudy inspirowane filmami z Filmoteki Szkolnej i recenzje poświęcone produkcjom z tego pakietu. Zachęcamy do twórczych działań, bo najważniejszy jest pomysł i zaangażowanie!

Konkurs na 5-minutową etiudę filmową inspirowaną filmami z Filmoteki Szkolnej

Konkurs na recenzję filmową
filmu z pakietu Filmoteka Szkolna

Konkurs na 5-minutową etiudę filmową inspirowaną filmami z Filmoteki Szkolnej

Zadaniem uczniów jest przygotowanie krótkiej, max. 5 minutowej etiudy inspirowanej treścią bądź formą wybranego filmu z pakietu Filmoteka Szkolna. Młodzież może sięgnąć po różne rodzaje i gatunki, np.: dokument, reportaż, fabułę, animację… Ważne, aby forma była ciekawa, a temat bliski uczniom.

Nadsyłając prace, zwróćcie uwagę na prawa autorskie. Pamiętajcie, by wykorzystując np. podkład muzyczny w swoich etiudach zadbać o uzyskanie praw do danego utworu i koniecznie podać w napisach końcowych skąd pochodzi. Wszelkie plagiaty zabronione. 

Wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom- opiekunom, polecamy MATERIAŁY DODATKOWE, w których znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane odnośnie konkursów pytania, praktyczne porady, interesujące artykuły i publikacje.

Nagrody (programy do montażu, książki, dyplomy):

 • Nagroda internautów
 • Nagroda Filmoteki Szkolnej. Akcja!
 • Specjalne wyróżnienie dla filmu poruszającego tematy o znaczeniu społecznym, ufundowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Premiera kinowa najlepszych filmów podczas Festiwalu Filmoteki Szkolnej.

Zgłoszenia:

Pracę konkursową należy:

 • zamieścić w internecie np. na jednym z darmowych portali filmowych (YouTube etc.)
 • przesłać na płycie DVD w formacie AVI, MPEG, WMV wraz z podpisanymi załącznikami do regulaminu

na adres:
Centrum Edukacji Obywatelskiej;
ul. Noakowskiego 10/ 1
00 – 666 Warszawa
z dopiskiem: „Konkurs filmowy”

Do płyty należy dołączyć wydrukowane i podpisane "Oświadczenie dotyczące praw autorskich" - POBIERZ PLIK

Terminarz konkursu

 • do 10 lutego przesyłanie zgłoszeń - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 • do 16.02 wybór 10 filmów, które przejdą do głosowania wśród internautów i finałowych obrad jury
 • od 19.02 do 28.02 głosowanie internautów

Głosowanie internautów

 • ogłoszenie wyników 1.03

Poznaj szczegółowe zasady konkursu dla uczniów.

Konkurs na recenzję filmową
filmu z pakietu Filmoteka Szkolna

Zadaniem uczniów jest przygotowanie krótkiej, max. 1 stronicowej (ok. 2500 znaków bez spacji) recenzji wybranego filmu z pakietu Filmoteka Szkolna. Recenzja powinna ukazywać problemy poruszane w filmie z perspektywy nastoletniego człowieka. Liczy się oryginalność, pomysłowość, ciekawy punkt widzenia i dobry styl.

Nagrody (pakiety filmów, książki, dyplomy)

 • Nagroda internautów
 • Nagroda Filmoteki Szkolnej. Akcja!
 • Publikacja najlepszych recenzji na stronie internetowej programu.

Zgłoszenia:

Pracę konkursową należy przesłać na adres e-mailkarolina.giedrys@ceo.org.pl

Oprócz maila konieczne jest przesłanie wydrukowanego i podpisanego "Oświadczenia dotyczącego praw autorskich" - POBIERZ PLIK

Terminarz konkursu

 • do 10.02 przesyłanie zgłoszeń - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 • do 16.02 wybór 10 recenzji, które przejdą do głosowania wśród internautów i finałowych obrad jury
 • od 16.02 do 28.02 głosowanie internautów

Głosowanie internautów

 • ogłoszenie wyników 1.03

Poznaj szczegółowe zasady konkursu dla uczniów.