Czy performance lub happening może być źródłem szczęścia?

Ewa Jakubowska

PRZEDMIOT

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

CZAS

1 godzina lekcyjna

Cele lekcji:

 • Happening i performance jako rodzaj wydarzenia i prowokacji artystycznej
 • Zdefiniowanie słowa szczęście w kontekście obejrzanego filmu
 • Zredagowanie krótkiej notki prasowej
 • Analizowanie hasła słownikowego i selekcjonowanie jego treści na określony temat
 • Dostrzeganie artystycznego i etycznego przesłania filmu

Metody pracy:

 • burza mózgów
 • diamentowe uszeregowanie
 • dyskusja
 • rozmowa kierowana

Słowa kluczowe: 

performance, happening, szczęście

Materiały pomocnicze: 

Antonio Vivaldi Cztery pory roku Koncert nr 1 E-dur „Wiosna”, załączniki

Przebieg lekcji:

 1. Uczniowie wchodzą do klasy, słysząc płynącą z sali lekcyjnej muzykę- Antonio Vivaldi Cztery pory roku Koncert nr 1 E-dur „Wiosna”. Jakie emocje wywołała w tobie muzyka? Jak zmienił się twój nastrój? Czego spodziewasz się , jakie jest twoje nastawienie do zajęć? Czy muzyka miała na to wpływ?
 2. Zobacz pierwszy fragment filmu do 23 sekundy. Opisz widzianą rzeczywistość (pora roku, pora dnia, czynności ludzi, ruch uliczny).
 3. Czas na emisję całego filmu. Zobacz, jak zmieniła się opisana przez ciebie rzeczywistość ulicy. Czym się wyróżniają aktorzy? Zwróć uwagę na ubranie, rekwizyty, ruch, reakcję przechodniów.
 4. Uzupełnienie informacji uczniów.[1]
  Happy Day to kilkuminutowa interwencja w przestrzeni miejskiej, zrealizowana po raz pierwszy w grudniu 1976 roku na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Przy donośnych dźwiękach Lata Vivaldiego płynących z okien okolicznych budynków około czterdzieści jaskrawo ubranych osób wkroczyło z różnych kierunków w przestrzeń ulicy. Na chwilę wypełnili Krakowskie Przedmieście kolorem, niosąc naręcza kwiatów, kosze obfitości wypełnione wówczas reglamentowanymi cytrusami i parówkami oraz lustra. Akcja nagle została przerwana, a ulica powróciła do codziennej szarości. Interwencja była powtarzana w Łodzi i Olsztynie.
 5. Prezentacja zdjęcia z akcji.
 6. Powtórna emisja filmu.
 7. Zadanie pytań: Czy tytuł filmu jest adekwatny do treści? Do jakich refleksji może skłonić ta akcja, ten film? Dla kogo to będzie szczęśliwy dzień? Dla aktorów? Dla przechodniów? Dla odbiorców filmu?
 8. Zadanie pytań: Jakie warunki muszą być spełnione, abyś dzień nazwał szczęśliwym? W jakim stopniu jest to zależne bądź niezależne od ciebie?
 9. Stwórz diament (załącznik) pt. „Mój szczęśliwy dzień”, wpisując uszeregowane we właściwej kolejności elementy szczęśliwego dnia.
 10. Zadanie dla uczniów: Czyje słowa uznasz za motto twojego diamentu (załącznik)? Wpisz je we właściwym miejscu.
 11. Zapoznaj się z definicjami performance i happening (załącznik). Przedstawione w filmie wydarzenie to happening czy performance? Przedstaw swoje zdanie, przedyskutuj je na forum klasy. Przedstaw wnioski z dyskusji.

Praca domowa:

Do wyboru:

 1. Zredaguj ciekawy wpis na twój blog na temat wrażeń po dzisiejszej lekcji.
 2. Zredaguj notatkę, którą moglibyśmy umieścić na stronie internetowej szkoły. Przedstaw swoje zdanie na temat szczęścia.
 3. Zredaguj notatkę prasową, która ukazałaby się w prasie w 1976 roku.