Jak oceniać sztukę współczesną? – „Bardzo nam się podoba” Grupa Azorro

Justyna Całczyńska

PRZEDMIOT

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

CZAS

2 godziny lekcyjne

Cele lekcji:

Uczeń:

 • poznaje pojęcie dzieło sztuki
 • poznaje cechy łączące galerie przedstawione podczas filmu
 • poznaje film „Bardzo nam się podoba” Grupy Azorro
 • doskonali umiejętność pracy w grupie
 • tworzy kryteria oceny dzieła sztuki
 • potrafi w praktyce posługiwać się stworzonymi kryteriami oceny dzieła sztuki

Metody pracy:

 • prezentacja multimedialna
 • burza mózgów
 • metoda Ale kino
 • praca w grupach

Słowa kluczowe:

dzieło sztuki, kryteria oceny dzieła sztuki

Materiały pomocnicze:

karty pracy

Uwagi:

Tydzień przed planowaną lekcją prosisz jednego chętnego ucznia, aby zapoznał się z informacjami dotyczącymi galerii wymienionych w filmie (Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Galeria Foksal, Galeria Test, Galeria Sztuki Użytkowej Marszałkowska 35, Galeria Raster, Galeria DAP Związek Polskich Artystów Plastyków, Galeria Zachęta). Jego zadaniem będzie przygotowanie krótkiej prezentacji multimedialnej dotyczącej cech łączących te miejsca.

Przebieg lekcji:

 1. Zadajesz młodzieży pytanie: Czym jest dzieło sztuki? Uczniowie mówią swoje pomysły (burza mózgów), a Ty zapisujesz je na tablicy. Następnie podajesz słownikowa definicję dzieła sztuki. Zaznacz, że jest ono coraz obszerniejsze, bardziej pojemne oraz cały czas ulega zmianie.
 2. Pytasz młodzież: Gdzie można oglądać współcześnie dzieła sztuki? Pracując metodą burzy mózgów spisujesz wszystkie odpowiedzi uczniów na tablicy.
 3. Mówisz, że jednym z miejsc, gdzie można zobaczyć dzieła sztuki współczesnej, są galerie. Następnie uczeń, którzy miał zadanie przygotować w domu cechy wspólne kilku warszawskich galerii, pokazuje efekty swojej pracy w formie krótkiej prezentacji multimedialnej.
 4. Rozdajesz karty pracy Ale kino (zał. 1). Młodzież wypełnia je po obejrzeniu filmu, jednak wręczasz je wcześniej, aby pytania nie były zaskakujące.
 5. Projekcja filmu „Bardzo nam się podoba” Grupy Azorro (film dostępny online na stronie Filmoteki Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie: http://artmuseum.pl/filmoteka/?l=0&id=1297)
 6. Uczniowie wypełniają karty pracy i prezentują odpowiedzi na poszczególne pytania.
 7. Rozmawiasz z uczniami zadając im następujące pytania:
  • Z czego wynika ironia zawarta w filmie?
  • Jakie są, według Was, powody ograniczenia oceny dzieł sztuki jedynie do kilku zwrotów?
  • Co jest potrzebne, aby móc się wypowiedzieć na dany temat?
  • Na czym polega uniwersalizm tego filmu? Czy można go odnieść do różnych dzieł sztuki współczesnej?
 8. Dzielisz klasę na 6 grup i rozdajesz karty pracy (zał. 2). Głównym zadaniem uczniów jest stworzenie kryteriów oceny sztuki współczesnej.
 9. Młodzież prezentuje efekty pracy. Spisuje swoje pomysły, a każda następna grupa uzupełnia je o nowe, wcześniej nie wymienione.
 10. Podsumowanie: Rozdajesz uczniom karteczki samoprzylepne. Każdy z nich ma za zadanie ocenić obejrzany film posługując się jednym z nowych kryteriów. Następnie przyklejają karteczki na tablicę, a Ty czytasz wszystkie wypowiedzi, kontrolując wraz z młodzieżą, czy zostały zastosowane stworzone w grupach wytyczne.

Praca domowa:

Wybierz dowolne dzieło sztuki współczesnej (obraz, film, utwór muzyczny, performance, body art itd.) i oceń je, posługując się kryteriami ustalonymi podczas pracy w klasie.

Materiały pomocnicze:

Załącznik 1

Karta pracy

Odpowiedz na pytania:

1. Jakie uczucia towarzyszyły Ci w trakcie oglądania filmu?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2. Co Ci się podobało najbardziej?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3. Co Cię zdenerwowało?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

4. Jaka scena utkwiła Ci w pamięci najbardziej?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

5. Jak zachowywali się mężczyźni odwiedzający warszawskie galerie?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

6. Jak nazwałbyś problem, który jest ukazany w filmie?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Załącznik 2

Karty pracy dla grup

 1. Stwórzcie kryteria oceny dzieła sztuki współczesnej.
 2. Zwróćcie uwagę na jak najwięcej aspektów tego zagadnienia.
 3. Uwzględnijcie różne rodzaje sztuki.
 4. Wnioski zapiszcie w punktach.

Scenariusz został zamówiony i sfinansowany przez Filmotekę Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (www.artmuseum.pl/filmoteka).