Jestem artystą, więc wszystko mi wolno

Emilia Żuber

PRZEDMIOT

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

CZAS

1-2 godziny lekcyjne

Cele lekcji:

Po zajęciach uczeń będzie umiał:

  • oceniać różne zachowania w kategorii norm społecznych,
  • analizować i dostrzegać konsekwencje negatywnych zachowań,
  • uzasadniać swoje zdanie.

Metody pracy:

  • praca w grupach
  • burza mózgów
  • dyskusja
  • praca z filmem
  • pisanie komentarza
  • metoda różnych punktów widzenia

Słowa kluczowe:

 twórczość, odpowiedzialność, niebezpieczeństwo, demoralizacja, zgorszenie, zasady życia społecznego, granica

Materiały pomocnicze: 

tabela do analizy filmu.

Przebieg lekcji:

1. Poinformuj uczniów, że zaprezentujesz im film Grupy artystycznej Azorro pt. „Czy artyście wolno wszystko?” Zrób krótkie wprowadzenie na temat działalności artystów.

2. Po projekcji filmu ze strony internetowej Filmoteki Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (http://artmuseum.pl/filmoteka/?l=0&id=404) zainicjuj krótką dyskusję na temat tego, kim jest artysta. Następnie zapytaj uczniów, czy w swoim postępowaniu/ w swojej twórczości artysta powinien kierować się normami społecznymi czy też może je łamać, i dlaczego?

3. Po dyskusji podziel uczniów na 4 grupy i przydziel im zadania: grupa nr I to „Artyści”. Poproś uczniów, aby przygotowali dialogi do scen: przejście na czerwonym świetle (czas 01:43-01:53), spluwanie na moście (czas 02: 50 – 03:12), zaśmiecanie trawnika (czas 04:00-04:05), dewastacja plakatów (czas 04:20-05:00), oddawanie moczu w parku (czas 05:45-06:10), gwizdanie przed butikiem (czas 05:20-05:35). Przeprowadź z grupą burzę mózgów w celu przygotowania dialogów. Mogą to być tylko wypowiedzi dla jednej osoby z grupy Azorro (monolog, komentarz). Dialogi nie powinny jednak zawierać wulgaryzmów. Następnie jeszcze raz obejrzyj film z uczniami, aby mogli zaprezentować efekt swojej pracy.

4. Grupa nr II to „Protagoniści”. Poproś uczniów o przygotowanie pozytywnego komentarza do zachowania bohaterów filmu i dialogów grupy „Artystów”.

5. Grupę „Antagonistów” (III) poproś o przygotowanie krytyki zachowania i wypowiedzi bohaterów filmu.

6. Grupę „Sędziów” (IV) poproś o dokonanie oceny zachowań i wypowiedzi bohaterów. Uczniowie powinni podać skuteczną argumentację „za” lub „przeciw”.

7. Poproś uczniów, aby w rundzie podsumowującej dokończyli zdanie: „Gdybym był artystą to moje zachowanie...”. Każdy uczeń powinien zaprezentować inną wypowiedź.

8. Na koniec zapytaj uczniów, jak interpretują zdanie: „Jestem artystą, więc wszystko mi wolno.” w odniesieniu do wypowiedzi Kartezjusza „Myślę, więc jestem”? Ta krótka dyskusja powinna stanowić podsumowanie lekcji.

9. Poproś uczniów, aby w ramach pracy domowej dokonali analizy filmu. W tym celu mogą uzupełnić przygotowaną tabelę (w załączniku).

Materiały pomocnicze:

Załącznik 1

Tabela do analizy filmu Grupy Azorro pt.”Czy artyście wolno wszystko?”

1.

Gdzie toczy się akcja filmu?

 

                                                                                                                                                                                           

2.

Czy przedstawione wydarzenia odpowiadają rzeczywistości?

 

 

3.

Czy sposób przedstawienia wydarzeń może zainteresować widza? Dlaczego?

 

 

4.

Jaki rodzaj sytuacji przeważa w filmie? Jaką problematykę porusza?

 

 

5.

Jak rozwija się akcją filmu? Czy są to wydarzenia przypadkowe czy jest to następstwo wydarzeń?

 

      

6.

Czy motorem akcji są działania bohaterów, czy mają na to wpływ czynniki zewnętrzne?

 

 

7.

Jak wyglądają bohaterowie filmu? W jakim są wieku?

 

 

8.

Czy przedstawione wydarzenia odpowiadają rzeczywistości?

 

 

9.

Czy zachowanie bohaterów odbiega od przyjętych norm społecznych i moralnych?

Czy zachowanie bohaterów może być usprawiedliwione?

 

 

10.

W jakim stopniu akceptujemy lub potępiamy zachowanie bohaterów? Dlaczego?

 

 

11.

Jaką problematykę porusza film?

 

 

12.

Czy film zawiera przesłanie? Jakie?