Lekcja 43

Buntownicy, odmieńcy, outsiderzy

Generacja C.K.O.D.
reż.: Piotr Szczepański

Rysopis
reż.: Jerzy Skolimowski

Opracowanie: Dr Wojciech Otto

Materiały metodyczne

Zagadnienia do dyskusji  • Bunt jako źródło przemian współczesnej kultury.
  • Czy postawa outsidera musi być poparta znajomością tradycji i historii?
  • Czy bunt w kulturze może objawić się poprzez zmianę kategorii estetycznych?
  • Czy bunt to domena ludzi młodych?
  • Jakie mogą być przyczyny buntu: politycznego, społecznego, egzystencjalnego?
  • Pokolenie i jego cechy konstytutywne.
  • Odmienność jako wartość w kulturze i życiu społecznym.
  • Czy współcześnie w Polsce mamy do czynienia ze zjawiskiem określanym jako Generacja NIC?
  • Jakie cechy świadczą o atrakcyjności bohatera filmowego dla określonego typu odbiorcy?
  • W jaki sposób reżyser, aktor i operator filmowy mogą kreować bohatera filmowego?